ATRUNA - Detralex

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Pirms zāļu lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma! Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu!

IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

Laipni lūgti tīmekļa vietnē www.detralex.lv. Izmantojot šo vietni, jūs apliecināt, ka esat izlasījis un apņematies ievērot šo juridisko paziņojumu. Šī dokumenta saturs var tikt grozīts, tādēļ lūdzam regulāri to pārskatīt.

1. Intelektuālais īpašums

1.1. Šīs tīmekļa vietnes (turpmāk tekstā “Vietnes”) īpašnieks ir SIA SERVIER LATVIA, kas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta ar reģistrācijas numuru 4010 3192 911 un juridisko adresi Duntes iela 3, Rīga, LV-1013. Vietni uztur uzņēmums SIA Hromets poligrāfija.

1.2. Vietnes kopējās struktūras, arī programmatūras, tekstu, attēlu (tostarp animāciju), tehnisko risinājumu un visu citu vietnes uzbūves elementu vienīgais īpašnieks ir SIA SERVIER LATVIA (turpmāk tekstā – SERVIER LATVIA), un to aizsargā piemērojamie intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi, tādēļ šīs Vietnes pilnīga vai daļēja reproducēšana, izmantojot jebkādus līdzekļus, bez SERVIER LATVIA paustas piekrišanas ir aizliegta un tiks uzskatīta par viltošanu.

Vietnē redzamās uzņēmuma un tā sadarbības partneru prečzīmes un logotipi ir reģistrētas prečzīmes, tādēļ jebkāda šo prečzīmju vai logotipu kā vietnes elementu pilnīga vai daļēja reproducēšana bez SERVIER LATVIA paustas piekrišanas ir aizliegta.

2. Tehniskā informācija

Jūs apliecināt, ka jums ir nepieciešamās iemaņas, lai piekļūtu šai vietnei un to izmantotu, un ka esat pārliecinājies, ka izmantojamais dators nav inficēts ar vīrusiem un ir ideālā darba kārtībā. Jūs arī apzināties, ka šī vietne ir pieejama 24 stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā, izņemot nepārvaramas varas apstākļu, datora bojājumu, telekomunikāciju tīklu struktūru darbības traucējumu vai tehnisku problēmu gadījumus. Vietnes darbību var pārtraukt ar uzturēšanu saistītu iemeslu dēļ.

3. Vietnes saturs

Vietnes mērķis ir sniegt vispusīgu un lietderīgu informāciju sabiedrībai par zālēm Detralex, venozās mazspējas un hemoroīdu ārstēšanas un profilakses iespējām. Visa Vietnē sniegtā informācija vai materiāli ir formā “kā ir”, t. i., bez jebkādām paustām vai iedomātām garantijām. Mājas lapā ievietotā informācija paredzēta tikai informatīvam nolūkam un to nedrīkst uzskatīt par ārsta, farmaceita vai veselības aprūpes speciālista konsultācijas aizstājēju. Šo informāciju nedrīkst lietot dažādu slimību vai fizisku problēmu diagnosticēšanai. Pirms pieņemt lēmumu, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai veselības aprūpes speciālistu. SERVIER LATVIA neuzņemas atbildību par saistībām, kas rastos no lapas apmeklētāju paļāvības uz šiem medikamentiem. Balstoties uz mājas lapā pieejamo informāciju, jūs nedrīkstat mainīt jūsu slimības ārstēšanas gaitu (ja vien to neiesaka ārsts vai veselības aprūpes speciālists), kā arī atlikt vēršanos pēc medicīniskās palīdzības. Jūsu pienākums ir saskaņot ar ārstu vai medicīnas aprūpes speciālistu jebkuras internetā pieejamās informācijas nozīmīgumu un noderīgumu.

4. Atbildības ierobežojumi

Vietnē iekļautā informācija tiek ļoti rūpīgi izskatīta, atbilstoši sakārtota un nepārtraukti atjaunināta. Neraugoties uz mūsu centieniem sekot līdzi tam, lai Vietnes saturs būtu precīzs, pilnīgs un aktuāls, SERVIER LATVIA neuzņemas nekāda veida atbildību ne tieši, ne netieši. Vietnes saturs ir tikai vispārēja rakstura informācija. Šī iemesla dēļ sūdzības par kaitējumu, kas tieši vai netieši radies Vietnes un tajā ietvertās informācijas izmantošanas dēļ, vai kompensācija par šādu kaitējumu ir izslēgta. SERVIER LATVIA nekādā veidā nebūs atbildīgs par kļūdām, informācijas nepieejamību un (vai) datorvīrusu klātbūtni vietnē. Tāpat tiešsaistē publicētie raksti ir saistīti tikai ar to autoriem.

Jums jāsaglabā savs klīniskais viedoklis un jābūt kritiskam. Uzņēmums SERVIER LATVIA nebūs atbildīgs:

  • ne par kādām Vietnē sniegtās informācijas neprecizitātēm vai izlaidumiem;
  • jebkuriem zaudējumiem, ko radījusi jebkāda trešās puses iejaukšanās Vietnes darbībā, radot tās satura un (vai) sniegtās informācijas grozījumus;
  • jebkuriem zaudējumiem, ko radījusi piekļuve vai nespēja piekļūt Vietnei (arī zaudējumiem, ko radījusi datorvīrusu iespējamā ietekme uz jūsu datorsistēmu) un (vai) Vietnē saņemtā informācija.

5. Mājas lapas izmantojamība

Lietojot mājas lapu jūs apzināties, ka i) ir tehniski neiespējami nodrošināt, ka mājas lapai nebūtu trūkumu un SERVIER LATVIA par tiem atbildību neuzņemas; ii) dažreiz uz kādu laiku mājas lapa var nebūt pieejama; un iii) tās darbību var nelabvēlīgi ietekmēt notikumi ārpus SERVIER LATVIA kontroles, piemēram, pārraides un telekomunikāciju saites starp SERVIER LATVIA un jums, kā arī starp SERVIER LATVIA un citām sistēmām un saitēm. SERVIER LATVIA jebkurā laikā var īslaicīgi vai pastāvīgi pārveidot vai pārtraukt visas vai daļas mājas lapas darbības, lai veiktu uzturēšanas darbu un/vai uzlabojumus un/vai  izmaiņas tajā. SERVIER LATVIA neatbild par mājas lapas pārveidojumiem, darbības apturēšanu un pārtraukšanu.

6. Jūsu kā lietotāja pienākumi

6.1. Citu cilvēku interešu ievērošana

Jums jāievēro piemērojamo tiesību aktu prasības, īpaši tās, kas saistītas ar privātuma un personas datu aizsardzību. Saistībā ar personas datiem, kam esat piekļuvis, jums īpaši jāatturas no neatļautas to kropļošanas vai izmantošanas, un kopumā no jebkādas rīcības, kas varētu kaitēt citu lietotāju vai jebkuru citu personu privātumam, reputācijai, cieņai, tēlam vai jūtīgumam, izvairoties no jebkādiem necienīgiem, provokatīviem, ļaunprātīgiem vai draudus saturošiem komentāriem, ziņām vai tekstiem.

6.2. Hiperteksta saites

Saiknes ar trešo personu mājas lapām un resursiem ir paredzētas tikai jūsu informēšanai SERVIER LATVIA cenšas uz citām vietnēm atsaukties tikai saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām, tomēr šādu vietņu saturs nav pakļauts SERVIER LATVIA kontrolei, tādēļ SERVIER LATVIA nevar būt atbildīgs par minētajās vietnēs pieejamo informāciju. Šīs mājas lapas saikne ar trešās personas mājas lapām nenozīmē, ka SERVIER LATVIA vienmēr atzinīgi novērtē to saturu, resursus vai pielietojumu.

Jūsu pienākums ir veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai pasargātu savu datorsistēmu, kā arī citas iekārtas no tādiem bojājumiem kā  DDoS uzbrukums, datorvīrusi un citi tehnoloģijām kaitīgi   materiāli, arī trešās personas iejaukšanās krāpnieciskos nolūkos.

Trešo personu mājas lapas var saturēt hipersaites, kuras noved pie mājas lapas. Hipersaites nedrīkst uzstādīt iepriekš nesaņemot SERVIER LATVIA piekrišanu. SERVIER LATVIA saglabā tiesības bez brīdinājuma anulēt saiknes lietošanas atļauju. Hipersaites nedrīkst uzstādīt tā, lai tās liktu domāt par saistību, piekrišanu vai apstiprinājumu no SERVIER LATVIA puses, ja tāda nav. SERVIER LATVIA nekādā veidā nav atbildīga par šādu ārēju mājas lapu negatavību darbam, tā nepārbauda, nekontrolē, neapstiprina un neatbild par to saturu, reklāmu, produktiem vai citiem izmantojamiem materiāliem, kā arī materiāliem, kuri pieejami izmantojot šīs lapas.

7. Datu pārzinis

Datu pārzinis ir SIA SERVIER LATVIA Duntes iela 3, Rīga, LV-1013

8. Kādi dati tiek saglabāti

8.1. Analītiskās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes uzkrāj informāciju, kā lietotāji lieto interneta vietni, piemēram, lai noteiktu, kādas sadaļas visbiežāk tiek apmeklētas un kādi pakalpojumi visbiežāk tiek izmantoti. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas piesaista lietotājus un kā interneta vietni var padarīt ērtāk lietojamu. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja ierīci, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas analītiskās sīkdatnes interneta vietā var tikt nodotas trešajām personām, piemēram, “Google Analytics”.

8.2. Analītiskās sīkdatnes

Šīs ir sīkdatnes, kuras tiek saglabātas Jūsu ierīces pārlūkprogrammā un tiek dzēstas, kad Jūs aizverat interneta vietni. Šāda veida sīkdatņu izmantošana ir nepieciešama, lai tehniski un funkcionāli nodrošinātu interneta vietnes darbību.

9. Personīgā un cita veida informācija

SERVIER LATVIA tā apmeklētāju privātās informācijas aizsargāšana ir svarīga. Jūsu e-pasts un tā saturs būs pieejams tikai tam personālam, kura kompetencē ir atbildēt uz Jūsu ziņu un  sniegt Jums atbildi. Mēs nesūtīsim Jums nekādus nevēlamus materiālus. SERVIER LATVIA apņemas neizpaust trešajai personai jūsu personīgo informāciju. Vietni jūs varat apmeklēt, neidentificējoties un nereģistrējoties. SERVIER LATVIA jūsu personas datus var apstrādāt, lai pārvaldītu jūsu paziņojumus (tajā skaitā blakusparādību uzraudzības ziņojumus), informācijas pieprasījumus u.c. Ja jūs ziņosiet par blaknēm, izmantojot Vietnes sadaļu „Ziņot par blakusparādību”, jūs e-pasta adrese un ziņojumā ievadītā informācija (tajā skaitā personas dati) tiks automātiski reģistrēti, lai mēs varētu atbilstoši reaģēt.

Jūsu personas dati (gan papīra, gan elektroniskā veidā) tiek apstrādāti saskaņā ar Personu datu aizsardzības likumu un datu apstrādes godprātības un tiesiskuma principiem. Saskaņa ar Latvijā izdoto Personu datu aizsardzības likumu un Eiropas Kopienas tiesību aktiem, jums ir tiesības piekļūt, pārveidot, koriģēt un noklusēt jūsu personīgos datus vienkārši pieprasot to Datu pārzinim:

SERVIER LATVIA apņemas aizsargāt Jūsu personas datu drošību un pildīt Personas datu aizsardzības likuma un citu attiecīgo noteikumu drošības prasības, lai novērstu šo datu neatļautu vai pretlikumīgu izmantošanu, nesankcionētu piekļuvi vai šo datu pazaudēšanu.

10. Cita veida informācija

Vietne nav paredzēta konfidenciālas informācijas saņemšanai. Lietojot vietni, jūs piekrītat, ka visa informācija, kuru jūs sniedzat vai jebkādā formā pārsūtāt caur vietni un kura ietver  dokumentus, datus, grafikus, jautājumus, uzskatus, priekšstatus vai piezīmes, izņemot iepriekš minētos personīgos datus, netiek uzskatīta par konfidenciālu, vai par komercnoslēpumu. Sniedzot šādu informāciju, jūs piešķirat SERVIER LATVIA tiesības lietot, atjaunot, saglabāt vai pārveidot šo informāciju un datus arī komerciāliem mērķiem, kā arī pārsūtīt to saistībā ar jūsu lūguma noformēšanu (tai skaitā uz ārvalstīm). SERVIER LATVIA ir ieviestas dažas automatizētas informācijas apstrādes un apkopošanas sistēmas cīņai pret uzņēmumiem un personām, kas aizskar uzņēmuma tiesības.

11. Piemērojamā likumdošana un jurisdikcija

Terminu lietošanu un mājas lapas lietošanas nosacījumus regulē Latvijas normatīvie akti un jebkuras pretenzijas, kas saistītas ar mājas lapas apmeklējumu ir jautājums, kuru risina vienīgi Latvijas tiesas jurisdikcija.

12. Sīkāka informācija

Ja Jums ir nepieciešama papildinformācija, lūdzam sazināties rakstiski, vēstules adresējot SIA SERVIER LATVIA Duntes iela 3, Rīga, LV-1013 vai rakstot uz e-pastu ofiss@system.lv.

Mājas lapas pēdējais atjaunošanas datums 23.10.2018

Reklāmas devējs: SIA «Servier Latvia» | Kontakti | Ziņot par blakusparādību | Atruna | Lapas karte |Izstrādātājs: © 2017 SIA «Hromets poligrāfija»